TR – 6

TR 6
Technická charakteristika
Celková šíře [mm] –  1225
Krycí šíře [mm] –  1200
Tloušťka plechu [mm] – 0,5 – 0,7
Délka plechu [mm] –  500 – 6000
Výška profilace [mm] –  5