TR-50

TR 50
Technická charakteristika
Celková šíře [mm] –  1074
Krycí šíře [mm] –  1040
Tloušťka plechu [mm] –  0,5 – 1,0
Délka plechu [mm] –  500 – 12000
Výška profilace [mm] –  50