TR-30

TR 30
Technická charakteristika
Celková šíře [mm] –  1124
Krycí šíře [mm] –  1100
Tloušťka plechu [mm] –  0,5 – 0,88
Délka plechu [mm] –  500 – 12000
Výška profilace [mm] –  29