TR-14

TR 14
Technická charakteristika
Celková šíře [mm] –  1117/1132
Krycí šíře [mm] –  1080
Tloušťka plechu [mm] –  0,5 – 0,75
Délka plechu [mm] –  500 – 12000
Výška profilace [mm] –  14